Tja, nu we allebei kunnen zitten, dan moeten we het doen ook natuurlijk!

Lekker samen aan tafel zitten, zonder hulpstukken, gezellig samen!

2014-06-14 Kids zitten samen aan tafel3