“Maar, wat als… het wél lukt?”

Personalia
Naam drs. ing. M. Delcour ECBS
Voornaam Miguel
Geboortedatum 28 april 1975
Geboorteplaats Hilversum
Nationaliteit Nederlandse
Geslacht mannelijk
Burgerlijke staat gehuwd
Kinderen Chloé (2011) & Sylvain (2013)
Adres Pruisisch blauw 2
Postcode 2718 KL
Woonplaats Zoetermeer
Telefoon 06 – 21 27 82 77
E-mail adres info@firminenterprise.nl
E-mail adres (privé) miguel@delcour.nl
URL www.firminenterprise.nl
URL (privé) www.delcour.nl

Als strateeg en organisatievereenvoudiger® heb ik een interdisciplinaire focus. Ik ben op mijn best in complexe, nieuwe en/of veranderende (internationale) omgevingen, omdat ik graag zaken vereenvoudig. Door mij als bedrijfskundige te specialiseren in het professionaliseren van bedrijfsvoering binnen zowel profit als non-profit, gedij ik ook goed in (politiek) bestuurlijke omgevingen. Ik overzie snel complexe zaken en krijg mensen gemakkelijk mee in veranderingen door de logica van gedrag te laten inzien, waarmee ik zorg voor duurzame goed onderbouwde praktische oplossingen in plaats van een dik adviesrapport. Met een hoog EQ werk ik professioneel en diplomatiek, maar menselijk en met humor. Zowel verbaal als schriftelijk ben ik sterk en kom als creatieve snel-denker ook vlot tot concrete besluiten.

WERKERVARING

okt. 2020 – heden: Directeur, Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)
Dé beroepsvereniging van ingenieurs en techniek studenten. Met als doel: Netwerk verbreden | Kennis delen | Carrière ontwikkelen | Belangen behartigen. KIVI is daarmee hét kennisnetwerk dat zorgt voor ondersteuning, zichtbaarheid en kwaliteit van ingenieurs in Nederland.
Algehele verantwoording voor de organisatie, organisatievernieuwing, strategie implementatie, vernieuwingen, ledenaanbod, vertegenwoordiging en overige diensten, waaronder het uitgeven van De Ingenieur en het verhuren van de 17 zalen van het (Rijks)monumentale KIVI-gebouw in Den Haag. P&L-verantwoording van € 3,5 mln, 25 medewerkers en ± 17.000 ingenieurs-leden en abonnees.

mrt. 2005 – heden: Organisatievereenvoudiger® | eigenaar, Firm in Enterprise™.
Interim-management, advies, facilitatie & coaching voor profit en non-profit organisaties.
Professionaliseren van bedrijfsvoering, strategie, (financiële) procesinrichting en verandermanagement.
Voor alle projecten, zie: ‘overzicht van projectactiviteiten’.

mrt. 2008 – heden: Marketing/Sales director & Concept creator | eigenaar, Anniething®.
Import-, sourcing- en handelsbedrijf in o.a. relatiegeschenken en gericht op Azië.
Ontwikkelen strategie, uitwerken van (eind)klantbehoefte en vertalen naar een promotioneel business concept. Acquisitie, verkoop en inkoop van vraag-gestuurde concepten en sourcing opdrachten in Azië. Vervaardigen DTP, grafisch design en artwork van de geboden concepten.

feb. 2019 – apr. 2020: DirecteurKoninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO).
Branchevereniging grafimedia.
Algehele verantwoording voor de organisatie, organisatievernieuwing en vertegenwoordiging van de branche. P&L-verantwoording van € 3 mln., 15 medewerkers, ± 800 bedrijfsleden.

aug. 2017 – sep. 2018: Adviseur structuurvernieuwing en organisatie inrichting – Nederlandse Montessori Vereniging.
Vereniging voor Nederlandse Montessorischolen en opleidingsinstituten gericht op Montessorionderwijs.
Adviseren, begeleiden en uitvoeren nieuwe verenigingsstructuur, statuten en organisatie inrichting.
Tevens opzetten nieuwe financiële administratie, huisvesting en indiensttreding ambtelijk secretaris.

sep. 2013 – apr. 2014: General Manager EMEA+R a.i. – CRON Europe GmbH (Düsseldorf).
China’s grootste machinefabrikant voor CTP-machines, mondiaal de derde speler.
Integraal verantwoordelijk voor het opzetten en aansturen van het Europees hoofdkantoor. P&L-verantwoording voor international sales via 53 dealers Europa, Midden-Oosten, Afrika, Rusland en Centraal Azië (125 landen) van totaal € 9 mln.
met internationaal team van 20. Tevens verantwoordelijk voor logistieke inrichting (±800m2).

sep. 2010 – sep. 2016: Algemeen directeur – Firm2Find.
Gps-technologie en functionaliteit ontwikkelaar voor wereldwijde vindbaarheid van mens, dier en goed.
Integraal verantwoordelijk voor strategie, finance, techniek, ICT en internationaal distributeursnetwerk. P&L verantwoording van € 200.000, 6 medewerkers en 150 investeerders.

2011 – 2018:   Franchisegever | eigenaar, NationExpat.com.
Digitale community voor expat-entrepreneurs in 80+ landen.
Conceptopbouw inhoud en techniek platform voor BrazilExpat.com. Aansturen schrijvers & ICT-team (1,5 FTE) en uitbreiden met BeneluxExpat.com. Opzetten strategie voor franchiseformule (87 landen).

jan. 2010 -mei.  2010: Project-Controller a.i. – ROC Zeeland.
Regionaal Opleidingscentrum in Zeeland voor vmbo- en mbo-onderwijs.
Projectverantwoording ontvlechting risico’s financiële processtromen en verantwoording subsidies à € 10 mln. Opzetten en borgen beleid, begrotingscyclus en cultuurverandering met team van 8 FTE.

jul. 2008 – mei. 2009: Financieel adviseur en scenarioadvies project Geschiedeniscanon – Stichting Anno.
Stichting voor het ontwikkelen en uitgeven van een geschiedeniscanon en fysiek schoolmateriaal ter bevordering van de kennis over de Nederlandse geschiedenis.
Ontwikkelen financieel model en onderbouwen mogelijke scenario’s voor implementatie Geschiedeniscanon aan de nieuwe directeur van het Nationaal Historisch Museum.

jun. 2008 – sep. 2014: Part-time docent International Business – IVA Driebergen Business School.
Kleinschalig particuliere opleider voor het hoger onderwijs.
1 dag per week 2 x 4 uur International Business doceren aan 3-hbo, tevens afstudeerbegeleiding.

mei. 2007 – dec. 2007: Interimmanager procesinrichting – ROC Zadkine.
Regionaal Opleidingscentrum in Zuid-Holland voor vmbo- en mbo-onderwijs.
Procesverantwoording voor het opzetten en inrichten van een nieuw Regionaal Opleidingscentrum en Shared Service Centre, incl. financiële budgets tot op team-niveau, ontvlechting financiën, personeel en leerlingen vanuit de bestaande organisatie van totaal € 10 mln.

dec. 2006 – dec. 2007: Procesleider en adviseur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur – Stadswonen.
Huisvester voor jongeren en studenten in regio Rotterdam.
Leiden inhoudelijke modificatie van de stichtingsstatuten volgens de vernieuwde richtlijnen voor corporate governance (Aedes, commissie Glasz en commissie Tabaksblat). Opstellen van nieuwe reglementen voor RvB en RvT, in lijn met (aanvullingen in) de hernieuwde statuten en richtlijnen.

feb. 2005 – aug. 2007: Projectleider reorganisatie outputfinanciering – Vrouwenopvang Amsterdam.
Maatschappelijke zorginstelling voor opvang en bescherming van vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld.
Projectleider organisatorische omschakeling van inputgestuurde- naar een outputgestuurde financieringsmethode en AWBZ-verantwoording met terugwerkende kracht. Zelfstandig ontwikkelen rekenmodel en onderhandelingen met zorgkantoor. Erkend budget van € 1,5 mln. Daarna opzetten registratiesysteem en verwerkingsmodel voor verantwoording, alvast op WMO-gelden ingericht.

mrt. 2004 – feb. 2005: Adviseur voor organisatievernieuwing – MWP Advies.
Adviesbureau voor bedrijfsleven, overheid en zorg.
Diverse opdrachtgevers in profit en non-profit.

2023 – heden: Strategy Board-member van de TU Delft Extension School.
2022 – heden: Mediator voor fracties en besturen van VVD Regio Zuid-Holland.
2021 – heden: Bestuurslid STT (Stichting Toekomstbeeld der Techniek).
2020 – heden: Bestuurslid PAO TM (Post Academisch Onderwijs Techniek en Management).
2017 – heden: Voorzitter Stichting Handboekbinden.
2017 – heden: Ondernemerscoach, Qredits Microfinanciering Nederland.
2017 – heden: Lid Dagelijks Bestuur en Penningmeester Nederlandse Montessori Vereniging.
2016 – 2022: Penningmeester VVD Regio Zuid-Holland.
2019 – 2020: Steering Committee Member Intergraf.
2019 – 2020: Working Group Member Social Dialog Intergraf.
2019 – 2020: Penningmeester Stichting A&O Fons Grafimedia.
2019 – 2020: Lid Werkgeversraad PGB Pensioendiensten.
2017 – 2017: Docent International Business, Marketing & Business coach (parttime) EuroCollege Management School.
2016 – 2019: Voorzitter Selectiecommissie Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer.
2015 – 2015: Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nostram.
2015 – 2016: Secretaris Firm2Find Investeringscoöperatie U.A.
2013 – 2013: Voorzitter commissie VVD-verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2014-2018.
2013 – 2013: Voorzitter Raad van Commissarissen Aisa NU.
2012 – 2012: Lid kerncampagneteam 2de Kamerlid Ard van der Steur, per 2015 Minister van Veiligheid en Justitie.
2011 – 2015: Voorzitter Raad van Commissarissen Clementia Zorgverleners B.V. (voorzitter sinds mei 2013)
2010 – 2011: Lid strategisch campagneteam VVD Provinciale Staten verkiezingen Zuid-Holland.
2009 – 2011: Lid van de klankbordgroep Nederland Digitaal in Verbinding (Syntens/KVGO).
2009 – 2010: Campagneleider gemeenteraadsverkiezingen 2010 VVD Zoetermeer.
2009 – 2010: Lid Kandidaatstellingscommissie gemeenteraadsverkiezingen VVD Zoetermeer.
2008 – 2017: Coach van diverse (startende) ondernemers.
2008 – 2015: Scriptie begeleider (internationale) HBO-afstudeerders IVA-Driebergen Business School.
2008 – 2014: Docent International Business (parttime) 3HBO IVA-Driebergen Business School.
2008 – 2008: Docent Logistiek & Workflow management – Stivako
2007 – 2016: Voorzitter Afdeling VVD Zoetermeer (voorzitter per 2010, daarvoor algemeen bestuurslid).
2007 – 2010: Lid Landelijke Partijcommissie van Advies Economische Zaken VVD.
2007 – 2007: Docent Economie, Logistiek & Management – Stivako.
2006 – 2016: Voorzitter Selectiecommissie WMO participatieraad (voorzitter per 2008) – Gemeente Zoetermeer.
2006 – 2008: Lid Commissie van Advies Stichting Huurdersbelang Stadswonen.
2006 – 2007: Fractieondersteuner VVD Zoetermeer.
2005 – 2011: Kennisleverancier/Kennisverkenner Syntens Innovatienetwerk voor ondernemers.
2003 – 2006: Lid Raad van Toezicht Stadswonen Rotterdam (gestopt wegens emigratie)
2002 – 2003: Voorzitter Stichtingsvergadering Stichting Huurdersbelangen Stadswonen.
2001 – 2002: Penningmeester / Oprichter Stichting Huurdersbelangen Stadswonen i.o.
2000 – 2003: Voorzitter Belangenvereniging Schouders van Zuid, bewoners ’t Leidsche Veem.
2000 – 2003: Beheerder wooncomplex ’t Leidsche Veem & International Guesthouse Rotterdam.
1997 – 1998: Voorzitter Studievereniging Corps ’87.
1997 – 1998: Lid Raad van Commissarissen Minionderneming ‘Plexilon’.
1995 – 1996: Directeur / Oprichter Minionderneming ‘G.L. Graphics’.

2022:               HBO-programma storytelling en Concepting, LOI.

2016:               Executive Chartered Business Strategist, Canadian Business Strategy Association (ECBS).

2000 – 2003:   Bedrijfswetenschappen, RSM Erasmus University (drs.).
Major: Strategic management.
Minor: International wheeling & dealing.
Thesis: “Reviewing the Resource Allocation Process of Strategy”.

1996 – 2000:   Technische Bedrijfskunde, Avans Hogeschool (ing.).
Major: Marketing.
Stage: Hangzhou CRON Industrial & Trading Co.,Ltd., China.
Scriptie: “De kranten samendrukken”, PcM Uitgevers NV, Rotterdam.

1996:               Young Enterprise Europe Examination, University of Oxford.

1992 – 1996:   Grafische Technieken, Grafisch Lyceum Amsterdam.
Stage: Buhrman – Tetterode, Amsterdam.
Specialisatie: Economisch/Administratief.

1987 – 1992:   Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs, Alberdingk Thijm College.
D-niveau: Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde & Economie.

“De leden maken de vereniging” (De Ingenieur 12-05-2021)
“KIVI-directeur Miguel Delcour: ‘kom met vraagstukken'” (Verkeerskunde, 01-03-2021)
“Altijd over de schutting blijven kijken” (Pomp, 03-12-2020)
“Miguel Delcour benoemd als directeur” (Streekblad 29-10-2020
“Meet Miguel Delcour, the chief executive of KVGO” (Intergraf, 02-01-2020)
“Folderruzie verspreidt zich als olievlek over het land” (Distrifood, 14-12-2019)
“Kennismaking met de nieuwe KVGO directeur” (Printmedianieuws-site 25-01-2019)
“Miguel Delcour volgt Fons Bakkes op als directeur” (Kernn 18-12-2018)
“Een nieuwe voorzitter!” (Handboekbinden dec. 2017)
“Nieuw ambachtelijk elan voor het handboekbinden” (Printmedianieuws-site 17-12-2017)
“Nieuwe voorzitter Stichting Handboekbinden” (Graficus-site 13-12-2017)
“Aanval op Europa” (Graficus, januari 2014).
“Automatisering staat niet op zich” (Graficus, december 2009).
“Prijzen drukken in het Verre Oosten” (Print Matters, november 2008).
“Chinese druk neemt toe” (Graficus, november 2008).
“Het onbesproken gevaar, China’s organisatorische (r)evolutie” (Graficus, juli 2006).
“Direct mail is verspilling” (Graficus, juni 2006 & Grafisch Nieuws (België) september 2006).
“Liegen dat het gedrukt staat” (Graficus, april 2006 & Grafisch Nieuws (België) oktober 2006).
“Chinese voet tussen de deur”
(Graficus, maart 2006).
“Van communisme naar concurrentie” (Graficus, maart 2006).
“De klein offsetdrukkerij als volcontinubedrijf”
(Pers, nr. 16, jaargang 12, 1999).
“Elk jaar spitsroeden lopen bij de baas”
(Pers, nr. 10, jaargang 12, 1999).
“Stage-ervaring in het buitenland: ‘Bericht uit China’”
(CorpsCourant, nr.2, jaargang 7, 1999).

De publicaties zijn hier te vinden.

2013 – heden:  Bedrijfshulpverlener (BHV’er).
2010 – heden: CrKBO Geregistreerd docent, Registratie Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.
2013 – 2021:   EHBO’er bij Baby’s en Kinderen.
2018:               Training juridisch en financiële condities EU-subsidie Horizon 2020, RVO.
2014:               Vorkheftruck rijbewijs (Duits-) (max. 2,5 ton).
2012:               Mediatraining omgang met pers in de politiek, Ard van der Steur.
2010:               Vocal training / stemcoach voor optimaal gebruik van de stem.
2009:               Kadercursus politieke vaardigheden, Haya van Somerenstichting.
2008:               1ste prijs Beste Debater ‘debat op hoger niveau’, Nederlands Debat Instituut.
2008:               Cursus “Visie op proces denken”, Koss Institute.
2008:               Workshop “Fusies, het tekort van de organisatieadviseur”, Ooa.
2007                Cursus discussietechnieken, vergadertechnieken & liberale waarden, Haya van Somerenstichting.
2007:               Workshop ‘Creater’, New Shoes Today.
2006:               Workshop ‘faciliteren in verschillende stijlen’, IAF-Benelux.
2005:               Masterclass ‘Doing Business in China’ Prof. dr. G. Redding.
2004:               Masterclass ‘Operations Management’ Ir. J.M. van de Wiel.
2000:               AOV-verklaring (middenstandsdiploma).
1997:               GOC-cursus Veenendaal.
1996:               Bewijs deelname minionderneming.
1995:               Grafische Kostprijscursus, STIVAKO.
1995:               Assistent-Calculator, STIVAKO.
1994/1995:    Tetterode cursussen (prepress, press en afterpress).

Talen:            Nederlands, moedertaal
                        Engels, vloeiend
                        Duits, goed
                        Mandarijn, basis & studerend

ICT kennis:        Windows | Mac OS | iWork | MS Office (in het bijzonder Excel) | Exact: E-Finance & E-Project | Exact online | Merses | Corsa | Peoplesoft | iTaskX | Photoshop | Illustrator | Magister | Achievo | Mindjet MindManager | Skype | iMovie | WordPress | Youtube | Afas

Algemeen:  blogger | family man | news junk | politiek nerd | culinair genieter | docu- en filmfreak | social media expert | foto- en vlog-bewerker | managementboek lezer | logica-lover | inspirator | vereenvoudiger

Referenties
Op verzoek beschikbaar

Skills overzicht

Skill Ervaring in jaren   Skill Ervaring in jaren
Coaching 16 Organisatievereenvoudiging 19
Consultancy 24 Politiek 17
Financial management 17 Procesmanagement 19
General management 13 Projectmanagement 18
Interim management 16 Trainer / docent 17
International Business 24 Spreker 17
Marketing management 15 Strategisch management 24
Operations Management 24 Verandermanagement 19

Multinationals, Grootbedrijven en MKB:
General Manager EMEAR a.i. – CRON Europe GmbH (Düsseldorf).
Algemeen Directeur – Firm2Find
Strategieadviseur – 20one productions.
Adviseur en coach bedrijfsvoering, marketing en strategie – Notebooktotaal.nl.
Proces consultant productontwikkeling – Plato PC & Tellamessage.
Organisator en facilitator workshop ‘vernieuwend ondernemerschap’ – Dravik groep.
Onderhandelaar en mediator samenwerkingsovereenkomst – Rodin Dental Clinic.
Spreker en innovator regiobijeenkomst brancheorganisatie grafische industrie – KVGO.
Auteur “Chinese druk neemt toe” – Graficus.
Auteur “Prijzen drukken in het Verre Oosten” – Print Matters.
Trainer Theory of Constraints – Thiemegroep (Turkije).
Begeleider bedrijfsovername – Toko Yip.
Auteur diverse artikelen over China en de grafische industrie – Graficus.
Adviseur strategie & marketing van media en publishing – Global Dutch.
Interim projectleider ISO certificering – KOAC-NPC.
Ontwikkelaar digitaal bedrijvenspel – MWP Advies.
Ontwikkelaar bedrijvenspel – MWP Advies.
Projectleider analyse logistieke processen artikelstromen – Westland Orthopedie.
Projectleider ontwikkelen softwarepakket voor formatieberekening – MWP Advies.
Onderzoeker samenvoeging productieprocessen – PCM Uitgeverij, Dagbladunie.
Adviseur procesoptimalisatie – HOFI Furniture (China).
Organisatieadvies, procesbegeleiding, CE-beschrijving en internationale verkoop – CRON (China).
Scenarioadvies inzake de strategische mogelijkheden – Schut Superflex (België).

Opleidings- & kennisinstituten en advies- & onderzoeksbedrijven:
Penningmeester – Nederlandse Montessori Vereniging.
Docent International Business & Marketing, Business coach (parttime) – EuroCollege.
Haalbaarheidsonderzoek & funding uitvinding nieuwe verbrandingsmotor – ‘No Stroke Engine’.
Project Controller a.i. – ROC Zeeland.
Deelnemer IPC3 (Innovatie Prestatie Contract) – Wereld van Papier & Firm in Enterprise™.
Docent Succesvol coachen – Instituut voor Financieel Management, Hogeschool Rotterdam.
Docent International Business – IVA-Driebergen Business School.
Docent Operations Management – BSN (Business School Nederland).
Motivator en gastspreker loopbaanbijeenkomst – Grafisch Lyceum Utrecht / Avans hogeschool.
Docent Cultuur, Kwaliteit & Creativiteit – BSN (Business School Nederland).
Docent Logistiek & Workflow management, Staf & Kader – Stivako.
Gastdocent Operations Management – Grotius College Delft.
Interim manager procesinrichting – ROC Zadkine.
Docent Economie & Logistiek, Management – Stivako.
Vertaling en verbetering MBA cursus Operations Management – MJK Instituutti (Finland).
Gastspreker “Marge does matter” – Avans hogeschool.

Zorginstellingen:
Ontwikkelaar en adviseur Financieel- en Management Informatie Systemen – Blijfgroep.
Systeemontwikkelaar rapportagesysteem – Vrouwenopvang Zaanstreek, Flevoland & Amsterdam.
Trainer openbare aanbesteding – Mee Twente.
Adviseur en facilitator financiële kwartaalrapportage – Vrouwenopvang Flevoland & Amsterdam.
Projectleider reorganisatie outputfinanciering – Vrouwenopvang Amsterdam.
Ontwikkelaar kostprijssysteem – SMO Breda & Valkenhorst.
Ontwikkelaar financieel rekenmodel – SMO Breda & Valkenhorst.
Projectleider en adviseur implementatie outputfinanciering AWBZ – SMO Breda & Valkenhorst.
Ontwikkelaar en trainer cursus intern auditeren HKZ – RAV AZG (ambulancedienst).

Corporaties, Stichtingen, Verenigingen, Allianties, NGO’s en Non-profit instellingen:
Algemeen Directeur – Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).
Algemeen Directeur – Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO).
Adviseur structuurvernieuwing en organisatie inrichting – Nederlandse Montessori Vereniging.
Onderzoeker & deelnemer klankbordgroep NDiV brancheovereenkomst – Syntens & KVGO.
Spreker & facilitator formele ondertekening NDiV brancheovereenkomst – Syntens & KVGO.
Spreker op workshop event: “Ondernemen in China: juist nu!” – KvK Rotterdam & Guanxi.nu.
Adviseur strategische toekomstvisie – GTSC (Grafisch Technologische Studie Club).
Gastspreker “inspelen op globalisering” – GTSC (Grafisch Technologische Studie Club).
Adviseur en respondent Raad van Toezicht – Stadswonen.
Procesleider en adviseur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur – Stadswonen.
Facilitator, spreker en debatleider “Zaken doen in en met China” – CMBO.
Gastspreker “Globalisering in relatie tot China” – GTSC (Grafisch Technologische Studie Club).
Facilitator en inhoudelijk adviseur strategieconferentie – Stichting Vluchtelingenwerk Delft.
Ontwikkelaar en facilitator werkconferentie strategische visievorming – POB-groep.

Overheid, Gemeenten & Politiek:
Voorzitter Selectiecommissie Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer – Gemeente Zoetermeer.
Debatleider en organisator politiek café met Frank van Kappen – VVD.
Debatleider en organisator politiek café met Hans Spekman – VVD / PvdA.
Debatleider en organisator eerste optreden van Minister President Mark Rutte (Rutte II ‘b’)
Debatleider en organisator landelijke debat met top-5 politici: VVD, PvdA, CDA, D66 & SP.
Debatleider en organisator politiek café met Jeanine Hennis Plasschaert – VVD.
Debatleider en organisator politiek café met Mark Harbers – VVD.
Debatleider en organisator politieke avond met Ard van der Steur – VVD.
Debatleider lijsttrekkersdebat Europese verkiezingen 2009 – CDA/PvdA/VVD.
Creator en facilitator Stadsvisiebijeenkomst 2050 – Gemeente Zwijndrecht.
Financieel adviseur en scenarioadvies project Geschiedeniscanon – Stichting Anno.
Voorzitter Selectiecommissie WMO participatieraad – Gemeente Zoetermeer.
Adviseur en gesprekleider conferentie voor koersbepaling – Groen Links Leiden.
Debatleider en organisator politiek debat tussen Sharon Gesthuizen en Charlie Aptroot – SP / VVD.
Debatleider en organisator politiek debat tussen Jan Pronk en Onno Hoes – PvdA / VVD.
Debatleider en organisator politiek café met Mark Rutte – VVD.
Debatleider en organisator politiek debat tussen Chantal Gill’ard en Arend Jan Boekestijn – PvdA / VVD.
Adviseur, facilitator & beleidsschrijver – GGD Nederland.

okt. 2020 – heden: Directeur | Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).
Beroepsvereniging van ingenieurs en techniek studenten, algehele verantwoording voor de organisatie, organisatievernieuwing, strategie implementatie, vernieuwingen, ledenaanbod, vertegenwoordiging en overige diensten.
P&L-verantwoording voor € 3 mln, 23 medewerkers, monumentaal pand en ± 18.000 leden.

mrt 2005 – heden:   Organisatievereenvoudiger® | eigenaar – Firm in Enterprise™.
Interim-management & advies, professionaliseren van bedrijfsvoering, strategie, (financiële) procesinrichting en verandermanagement. Zie hier onder alle projecten.

mrt 2008 – heden:    Marketing/Sales director & Concept creator | eigenaar, Anniething®.
Import-, sourcing- en handelsbedrijf in o.a. relatiegeschenken en gericht op Azië. Ontwikkelen strategie, uitwerken van (eind)klantbehoefte en vertalen naar een promotioneel business concept. Acquisitie, verkoop en inkoop van vraag-gestuurde concepten en sourcing opdrachten in Azië. Vervaardigen DTP, grafisch design en artwork van de geboden concepten.

feb 2019 – apr 2020:     Algemeen DirecteurKoninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO).
Branchevereniging grafimedia, algehele verantwoording voor de organisatie, organisatievernieuwing,
P&L-verantwoording van € 3 mln., 15 medewerkers, ± 800 bedrijfsleden.

aug 2017 – sep 2018: Adviseur structuurvernieuwing en organisatie inrichting – Nederlandse Montessori Vereniging.
Adviseren, begeleiden en uitvoeren van een nieuwe verenigingsstructuur, statuten en organisatie inrichting. In kaart brengen en ontvlechten huidige secretariële en financiële activiteiten, voorbereiden en uitvoeren indiensttreding ambtelijk ondersteuner, mutatiebegeleiding financiën naar extern administratiekantoor, begeleiding nieuwe huisvesting, begeleiding volledig nieuwe verenigingswebsite en inrichting nieuwe gedigitaliseerde financiële administratie.

apr 2017 – apr 2018: Parttime sabbatical – Thuis / kantoor.
Beperking in werkactiviteiten tot handel, advies- en vrijwilligerswerk. Even rust voor mijzelf, extra aandacht voor de kinderen en het overlijden van mijn vader.

jan 2017 – mei 2017: Docent International Business, Marketing & Business coach – EuroCollege.
Overdragen praktijkervaring en begeleiding bij het schrijven van exportplannen.

jun 2015: Debatleider en organisator politiek café met Frank van Kappen – VVD.

mrt 2015 – dec 2016: Haalbaarheidsonderzoek & funding uitvinding nieuwe verbrandingsmotor – ‘No Stroke Engine’.
Realiseren bewijs van werking en technisch testen nieuwe verbrandingsmotor, alsmede het vinden partners en investeerders.

dec 2014: Debatleider en organisator politiek café met Hans Spekman – PvdA.

sept 2013 – apr 2014: General Manager EMEA+R a.i. – CRON Europe GmbH (Düsseldorf), P&L verantwoording van € 9 mln.
Top 3 grootste machinefabrikant voor grafische pre-press (CTP) machines; nr. 1 in Azië.
Integraal verantwoordelijk voor het opzetten en aansturen van het Europees hoofdkantoor van deze Chinese machinefabrikant. Verantwoordelijk voor internationale sales via dealers in de regio: Europa, Midden Oosten, Afrika, Rusland en Centraal Azië (125 landen). Verantwoordelijk voor logistiek, de logistieke inrichting (ongeveer 800m2), assemblage/reparatie en een internationaal team van 20 mensen in China en Duitsland alsmede de 53 dealers. Resultaat: opdracht zeer geslaagd, logistiek stroming met succes afgerond, de verkoopkanalen gecontracteerd en in aantal met 35% toegenomen en de bestaande (cultuur en communicatie) misstanden met enkele dealers positief omgebogen.

nov. 2012: Organisator en debatleider eerste optreden van Minister President Mark Rutte (Rutte II ‘b’).

okt 2011 – aug 2012: Ontwikkelaar App2Find.
Uitwerken concept en (laten) ontwikkelen smartphone applicatie voor iOS en Android voor het vindbaar maken van mensen, dieren en goederen (> 650.000 downloads).

jun 2012: Debatleider en organisator landelijke debat met top-5 politici: VVD, PvdA, CDA, D66 & SP.

jan 2011 – sep 2013: Proces consultant productontwikkeling – Plato PC & Tellamessage.
Projectondersteuning technische ontwikkeling, sourcing & import + productiebegeleiding in China.

jan 2012: Debatleider en organisator politiek café met Jeanine Hennis – Plasschaert – VVD.

nov. 2011: Debatleider en organisator politiek café met Mark Harbers – VVD.

sep 2011: Debatleider en organisator politiek café met Ard van der Steur – VVD.

jun 2011 – nov 2011: Strategie ontwikkeling – 20one productions.

mei 2011: Adviseur en coach bedrijfsvoering, marketing en strategie – Notebooktotaal.nl.

dec 2010 – jun 2012: Participant en onderzoeker groot grafisch onderzoek – Stivako – Firm in Enterprise™.
Coöperatief onderzoek naar ontwikkelingen in de grafische industrie mogelijke voorspelbaarheid.

sept 2010 – sept 2016:     Algemeen directeur – Firm2Find.
Gps-ontwikkelaar, integraal verantwoordelijk voor strategie, finance, techniek, ICT en internationaal distributeursnetwerk. P&L-verantwoording van € 200.000, 6 medewerkers en 150 investeerders.

jan 2010 – mei 2010: Project Controller a.i. – ROC Zeeland.
Projectverantwoording voor het ontvlechten en inzichtelijk maken en vastleggen van risico’s financiële processtromen à € 10 mln. Verzorgen splitsing en verantwoording lumpsum gelden, contractactiviteiten en (geoormerkte) subsidies. Processen voor verantwoording diverse financiële stromen opstellen, aanpassen en borgen in beleid en de ICT-systemen voor direct inzicht in het MIS. Aanzet tot verandering werkhouding en cultuur m.b.t. registratie en verantwoording, alsmede vernieuwen begrotingscyclus. Team van 8 FTE.

nov 2009 – jul 2010: Docent Succesvol coachen – Instituut voor Financieel Management, Hogeschool Rotterdam.

sep 2009 – jan 2011: Onderzoeker en deelnemer klankbordgroep NDiV brancheovereenkomst – Syntens & KVGO.
Onderzoeken naar hoe grafische bedrijven ICT toepassen, GAP-analyse + verbeteradviezen.

mei 2009: Organisator en facilitator workshop ‘vernieuwend ondernemerschap’ – Dravik groep.
53 bedrijven van een inkoopgroep voorzien van flexibele innovatie m.b.t. toename klantvraag.

mei 2009: Debatleider en organisator lijsttrekkersdebat Europese verkiezingen 2009 – CDA/PvdA/VVD

mei 2009 – okt 2009: Onderhandelaar en mediator samenwerkingsovereenkomst – Rodin Dental Clinic.
Moderaten tussen tandarts en orthodontist en bewerkstelligen (juridische) aanpak samenwerking.

mrt 2009: Spreker workshop event “Ondernemen in China: juist nu!” – KvK Rotterdam & Guanxi.nu.
Lezing over importeren en sourcen vanuit China.

jan 2009 – mrt 2009: Adviseur Raad van Toezicht – Stadswonen.
Opstellen en adviseren tekst van de RvT voor het jaarverslag, conform Aedes, Glasz en Tabaksblat.

nov 2008 – mei 2009: Adviseur strategische toekomstvisie – GTSC (Grafisch Technologische Studie Club).
Structuuronderzoek inrichting van de vereniging en advies over toekomstperspectief inhoudelijk.

nov 2008: Creator en facilitator Stadsvisiebijeenkomst 2050 – Gemeente Zwijndrecht.
Ontwikkelen en faciliteren visiebijenkomst Zwijndrecht 2050.

nov 2008: Docent Cultuur, Kwaliteit & Creativiteit – BSN (Business School Nederland).

okt 2008: Debatleider en organisator politiek debat tussen Sharon Gesthuizen en Charlie Aptroot – VVD.

okt 2008: Adviseur en gesprekleider conferentie voor koersbepaling – Groen Links Leiden.
Leiden bijeenkomst fractie en wethouder inzake vitaliseren partij en afstemmen met wensen leden.

aug 2008: Debatleider en organisator politiek debat tussen Fred Teeven en Sybrand Haersma Buma – VVD.

jul 2008 – mei 2009: Financieel adviseur en scenarioadvies project Geschiedeniscanon – Stichting Anno.
Ontwikkelen financieel model en onderbouwen mogelijke scenario’s voor implementatie Geschiedeniscanon aan de nieuwe directeur van het Nationaal Historisch Museum.

jun 2008 – sep 2014: Docent International Business – IVA Driebergen.

jun 2008: Debatleider en organisator politiek debat tussen Jan Pronk en Onno Hoes – VVD.

mei 2008 – jul 2008: Docent Logistiek & Workflowmanagement, Staf & Kader – Stivako.

april 2008: Debatleider en organisator politiek café met Mark Rutte – VVD.

jan 2008 – mrt 2008: Adviseur en respondent Raad van Toezicht – Stadswonen.
Opstellen en adviseren tekst van de RvT voor het jaarverslag, conform Aedes, Glasz en Tabaksblat.

nov 2007: Debatleider en organisator politiek debat tussen Chantal Gill’ard en Arend Jan Boekestijn – VVD.

mei 2007 – dec 2007: Interim manager procesinrichting – ROC Zadkine.
Procesverantwoording voor de volledige inrichting en opzet van een nieuw regionaal opleidingscentrum. Verzorging opzet en inrichting financiële budgets tot op team-niveau, alsmede ontvlechten van financiën, personeel en leerlingen vanuit de bestaande organisatie van totaal € 10 mln. Tevens verantwoordelijk voor het samenvoegen van twee opleidingscentra tot een Shared Service Centre.

jan 2007 – mrt 2007: Adviseur Raad van Toezicht – Stadswonen.
Opstellen en adviseren tekst van de RvT voor het jaarverslag, conform Aedes, Glasz en Tabaksblat.

dec 2006 – dec 2007: Procesleider en adviseur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur – Stadswonen.
Leiden inhoudelijke modificatie van de stichtingsstatuten volgens de vernieuwde richtlijnen voor corporate governance (Aedes, commissie Glasz en commissie Tabaksblat). Opstellen van nieuwe regelementen van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht, in lijn met (aanvullingen in) de hernieuwde statuten en richtlijnen.

okt 2007: Trainer Theory of Constraints – Thiemegroep.
Verzorgen training ongeveer 50 young potential medewerkers in Turkije aan de hand van Back2Paper, bedrijvenspel dat in samenwerking met MWP Advies is ontwikkeld.

sep 2007 – nov 2007: Docent Economie & Logistiek, Management – Stivako.

aug 2007: Ontwikkelaar en adviseur Financieel- en Management Informatie Systemen – Blijfgroep.
In navolging van eerdere adviezen invulling geven aan de calculatiemethode van cliënten- wachtlijstoverzichten, geïndiceerde zorg versus gerealiseerde zorg en het ontwikkelen en adviseren over financiële verwerkingsmethode en Management Informatie.

apr 2007 – sep 2007: Adviseur, facilitator & beleidsschrijver – GGD Nederland.
Middels bijeenkomsten opstellen beleidsnota voor de Gedragswetenschappelijke discipline.

apr 2007 – mei 2007: Systeemontwikkelaar rapportagesysteem – Vrouwenopvang Zaanstreek, Flevoland & Amsterdam.
Ontwikkelen, invoeren en overdragen systeem voor (financiële) verantwoording geleverde zorg.

feb 2007 – nov 2007: Trainer openbare aanbesteding – Mee Twente.
Trainen aanpak openbare aanbesteding in samenwerking met Alting Siberg Advies.

jan 2007: Adviseur en facilitator financiële kwartaalrapportage – Vrouwenopvang Flevoland & Amsterdam.
Adviseren en opstellen financiële kwartaalrapportage.

dec 2006 – nov 2008: Docent Operations Management – BSN (Business School Nederland).

nov 2006: Adviseur en facilitator wachtlijsten & kwartaalrapportage – Vrouwenopvang Amsterdam.
Adviseren, opstellen financiële kwartaalrapportage, alsmede het opstellen van de wachtlijsten.

aug 2006 – nov 2006: Vertaling en verbetering MBA cursus Operations Management – MJK Instituutti.
Vertalen en inhoudelijk verbeteren van de cursus Operations Management (Nederlands-Engels).

jul 2006: Adviseur en facilitator financiële kwartaalrapportage – Vrouwenopvang Amsterdam.
Adviseren, opstellen financiële kwartaalrapportage, alsmede het opstellen van de wachtlijsten.

apr 2006: Adviseur en facilitator financiële kwartaalrapportage – Vrouwenopvang Amsterdam.
Adviseren, opstellen financiële kwartaalrapportage, alsmede het opstellen van de wachtlijsten.

sep 2005 – okt 2005: Adviseur strategie & marketing van media en publishing – Global Dutch.
Adviseren directeur inzake strategie en marketing voor het nieuwe blad Global Dutch.

jun 2005 – okt 2005: Interim projectleider ISO certificering – KOAC-NPC.
Leiden project voor invoering van ISO 9001-2000 in post-fusie organisatie.

feb 2005 – nov 2005: Projectleider reorganisatie outputfinanciering – Vrouwenopvang Amsterdam.
Projectleider organisatorische omschakeling van inputgestuurde- naar een outputgestuurde financieringsmethode en verantwoording. Als nieuw toegelaten instelling had Vrouwenopvang Amsterdam recht op AWBZ-gelden, echter deze toekenning kwam met terugwerkende kracht. Na het ontwikkelen van het rekenmodel voor budgetten ook de onderhandelingen met het zorgkantoor gerealiseerd, resultaat een erkend budget van € 1,5 miljoen. Na het verkrijgen van de eerste AWBZ financiering is in de organisatie een dossieronderzoek gedaan m.b.t. de eisen aan kwaliteit en het systeem voor registratie productieverantwoording. Daarna is een registratiesysteem en verwerkingsmodel ontwikkeld, geïmplementeerd en opgezet als Management Informatie Systeem; waarbij beide financiers (AWBZ en WMO) geschieden kunnen worden verantwoord. Op basis van de verantwoording is € 150.000 extra geherfinancierd.

dec 2004: Ontwikkelaar kostprijssysteem – SMO Breda & Valkenhorst.
Zowel Stichting Valkenhorst (vrouwenopvang) als Stichting Maatschappelijke Opvang Breda diende in navolging van het besluit aanspraak te maken op financiering uit de AWBZ een nieuw kostprijs systeem moeten ontwikkelen, om de verzakelijkte manier van werken ook te integreren met de manier van rapportagevoering. In samenwerking met een accountant en Alting Siberg Advies is het kostprijssysteem ontwikkeld, opgesteld en ingevoerd.

sept 2004 – feb 2005: Ontwikkelaar digitaal bedrijvenspel – MWP Advies.
Voor het digitalisering van een papieren bedrijfsspel ontwikkeld door MWP is in samenwerking met een software ontwikkelaar in diverse fasen gewerkt aan het ontwikkelen van een simulatiespel te gebruiken door diverse Internationale Businessschools.  

sep 2004 – jani 2005: Ontwikkelaar financieel rekenmodel – SMO Breda & Valkenhorst.
Voor twee grote maatschappelijke instellingen, Stichting Maatschappelijke Opvant Breda en Valkenhorst (vrouwenopvang) is in collegiaal verband de te leveren zorg in kaart gebracht. Deze informatie is gebruikt bij de onderhandelingen met het Zorgkantoor en dienen eveneens als management informatie voor de allocatie van mensen en middelen. Het rekenmodel, wat speciaal voor deze situatie werd ontwikkeld, heeft tezamen met de onderhandelingen bijgedragen aan een subsidiestijging van meer dan 200% ten opzichte van de oude situatie. Na de activiteiten van de onderhandelingen is het vervolg in gang gezet, de herinrichting van de organisatie volgens de eisen van de financier, rekening houdend met de veranderingen in de nabije toekomst inzake AWBZ, WMO en ZVW. Het resultaat is een organisatie die geheel volgens de principes werkt van de outputgefinancierde gedachte. Hieronder vallen ook de opbouw en kwaliteit van het zorgdossier, de registratie van de cliëntcontacturen. Tevens rekening gehouden met de mogelijkheid deze administratie in een integraal softwarepakket over te brengen. Gegevens van deze registratie bleken ruim voldoende als onderbouwing van de onderhandelingen met de financier het eerste jaar na registratie.

jul 2004 – sep 2004: Projectleider en adviseur implementatie outputfinanciering AWBZ – SMO Breda & Valkenhorst.
Voor twee grote maatschappelijke instellingen, Stichting Maatschappelijke Opvant Breda en Valkenhorst (vrouwenopvang) is in collegiaal verband op basis van de indicaties van het CIZ en het productenboek van de organisatie een overzicht verschaft voor noodzakelijke organisatorische veranderingen. Deze instelling kampte met problemen met betrekking tot verantwoording aan de financier met terugwerkende kracht en het opzetten van een registratiesysteem voor verantwoording van de werkzaamheden en de daarbij vereiste manier van dossiervorming. De interventie resulteerde in een outputgerichte organisatie, een registratiesysteem waardoor voldoende informatie werd verschaft voor verantwoording aan de financier (ook die met terugwerkende kracht) en een helder beeld over de allocatie van mensen en middelen en een toekomstgerichte visie op de bedrijfsvoering.

jul 2004 – aug 2004: Ontwikkelaar bedrijvenspel – MWP Advies.
Om bij in-company trainingen en bij Business School Nederland gebruik te maken van en bedrijfssimulatiespel is de eerset versie van het bedrijfssimulatiespel verbeterd. Het spel verschaft inzicht in de handelingen van medewerkers in relatie tot de verschillende rollen en processen in een organisatie. Het spel wordt inmiddels ingezet bij adviezen op diverse bedrijfslocaties. Tevens wordt het spel gebruikt als onderdeel van het lesprogramma van Business School Nederland in diverse landen over de wereld.

mei 2004 – jul 2004: Projectleider analyse logistieke processen artikelstromen – Westland Orthopedie.
De artikelstromen van Westland Orthopedie lopen niet zoals gewenst. Om inzicht te krijgen in de logistieke stromingen en aan de hand daarvan advies uit te kunnen brengen wordt een projectgroep benoemd. De projectgroep heeft onderzoek gedaan naar de huidige stroming van de artikelen, gevolgd door een onderzoek naar de meest gewenste situatie. Het verschil tussen de ist en sol situatie is vervolgens geanalyseerd en voorzien van advies de gewenste situatie te bereiken. Tevens is in overleg met de opdrachtgever besloten enkele adviezen ook begeleidt door te voeren. Het resultaat was dat de oneigenlijke stroom van artikelen is voorkomen en de fysieke voorraden weer overeenkwamen met het magazijn voorraadsysteem. Tevens zijn voorraadpunten in de organisatie geanalyseerd en gestructureerd. Daarnaast zijn enkele overige afwijkingen geconstateerd en direct meegenomen in de oplossing van het vraagstuk.

apr 2004 – feb 2005: Facilitator en inhoudelijk adviseur strategieconferentie – Stichting Vluchtelingenwerk Delft.
Daar de directie en haar bestuur geen duidelijk beeld meer voor ogen hadden welke stappen te moeten zetten om de vluchtelingen optimaal bij te staan is gevraagd een uitgebreide strategieconferentie te faciliteren van zes dagdelen, waarbij alle stakeholders werden betrokken.
Resultaat was een herstel van het overzicht wat vervolgens geleid heeft tot het maken van een keuze voor wat de organisatie zelf wil in de toekomst alsmede een standpunt inzake de komende veranderingen in de direct omgeving. Door tijdens de sessies ook medewerkers te betrekken is de draagkracht van de strategische keuzen direct veiliggesteld.

apr 2004 – okt 2004: Ontwikkelaar en trainer cursus intern auditeren HKZ – RAV AZG (ambulancedienst).
RAV AZG wilde eind 2004 HKZ-gecertificeerd zijn. Om hieraan te voldoen diende diverse medewerkers zelfstandig interne audits uit te voeren. Hiervoor diende ze echter uitgerust te worden. Door middel van deze cursus werden ze geëquipeerd om zelfstandig interne audits te kunnen geven. De cursus resulteerde in een voldoende aantal goed getrainde interne auditors, waardoor de organisatie binnen de door haar gestelde tijd een kwaliteitscertificaat van HKZ behaalde.

apr 2004 – dec 2004: Ontwikkelaar en facilitator werkconferentie strategische visievorming – POB-groep.
Voor de vereniging van Particuliere Orthopedische Bedrijven is een werkconferentie ontwikkeld en gehouden om de 20 afgevaardigden ondernemingen tot samenwerking te brengen. De POB-groep bestond al enkele jaren, maar zat als organisatie in een impasse. De werkconferentie heeft concreet geleid tot een door iedereen gedragen scenario met betrekking tot verdere samenwerking op tactisch en strategisch gebied teneinde een tegenwicht te kunnen bieden aan de aanhoudende concurrentie van de grote spelers uit de markt.

apr 2004 – mei 2005: Projectleider ontwikkelen softwarepakket voor formatieberekening – MWP Advies.
Om als tool te gebruiken bij klanten wilde MWP Advies een eigen ontwikkeld idee in een software pakket vangen om zodoende flexibele formatieberekeningen te kunnen maken. In samenwerking met een automatiseringsbedrijf is het programma uitgedacht en ontwikkeld. Ondanks dat het pakket uiteindelijk berekeningen mogelijk maakte tussen formaties van medewerkers en hun handelingen op verschillende niveaus, zodat per periode een overzicht gegenereerd kon worden van de optimale verdeling van inzetbaar personeel, is besloten het pakket niet in gebruik te nemen.

mrt 2004 – feb 2005:     Adviseur voor organisatievernieuwing – MWP Advies.
Adviesbureau voor bedrijfsleven, overheid en zorg, diverse opdrachtgevers in profit en non-profit.

Personalia

drs. ing. M. (Miguel) Delcour ECBS

 • geboren te Hilversum, 28 april 1975
 • gehuwd te Baarn, 28 juni 2006

Kinderen

 • 1 dochter (2011) en 1 zoon (2013)

Woonplaats

 • Zoetermeer, Zuid-Holland

Opleidingen

 • HBO-programma storytelling en Concepting, LOI (2023 afgerond)
 • Executive Chartered Business Strategist, Canadian Business Strategy Association (ECBS) (2016, behaald)
 • Bedrijfswetenschappen, RSM Erasmus University (2000 – 2003, afgerond)
 • Technische bedrijfskunde, Avans Hogeschool Tilburg (1996 – 2000, afgerond)
 • Grafische Technieken, Grafisch Lyceum Amsterdam (1992 – 1996, afgerond)
 • Mavo-D, Alberdingk Thijm College te Hilversum (1992, afgerond)

Loopbaan

 • Directeur Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (2020 – heden)
 • Directeur Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemers (2019 – 2020)
 • General Manager EMEA+R a.i. CRON Europe GmbH (Düsseldorf) (2013 – 2014)
 • Algemeen directeur Firm2Find (2010 – 2016)
 • Directeur-eigenaar Anniething® (2008 – heden)
 • Directeur-eigenaar Firm in Enterprise (2005 – heden)
 • Adviseur voor organisatievernieuwing MWP-Advies (2004 – 2005)

Nevenfuncties

 • Strategy Board-member van de TU Delft Extension School, vanaf 2023
 • Bestuurslid Stichting Toekomstbeeld der Techniek, vanaf 2021
 • Bestuurslid PAO Techniek en Management, vanaf 2020
 • Voorzitter Stichting Handboekbinden, vanaf 2017
 • Ondernemerscoach Qredits Microfinanciering Nederland, vanaf 2017
 • Penningmeester Nederlandse Montessori Vereniging, vanaf 2017

Vorige:

 • Steering Committee Member Intergraf, vanaf 2019 tot 2020
 • Working Group Member Social Dialog Intergraf, vanaf 2019 tot 2020
 • Penningmeester Stichting A&O Fons Grafimedia, vanaf 2019 tot 2020
 • Lid Werkgeversraad PGB Pensioendiensten, vanaf 2019 tot 2020
 • Voorzitter Selectiecommissie Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer, vanaf 2016 tot 2019
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nostram, 2015
 • Secretaris Firm2Find Investeringscoöperatie U.A, vanaf 2015 tot 2016
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Aisa NU, 2013
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Clementia Zorgverleners B.V. (voorzitter sinds mei 2013), van 2011 tot 2015
 • Lid van de klankbordgroep Nederland Digitaal in Verbinding (Syntens/KVGO), van 2009 tot 2011
 • Scriptie begeleider (internationale) HBO-afstudeerders IVA-Driebergen Business School van 2008 tot 2015
 • Voorzitter Selectiecommissie WMO participatieraad – Gemeente Zoetermeer van 2006 tot 2016
 • Lid Commissie van Advies Stichting Huurdersbelang Stadswonen van 2006 tot 2008
 • Kennisleverancier/Kennisverkenner Syntens Innovatienetwerk voor ondernemers van 2005 tot 2011
 • Lid Raad van Toezicht Stadswonen Rotterdam (gestopt wegens emigratie) van 2003 tot 2006
 • Voorzitter Stichtingsvergadering Stichting Huurdersbelangen Stadswonen van 2002 tot 2003
 • Penningmeester / Oprichter Stichting Huurdersbelangen Stadswonen i.o. van 2001 tot 2002
 • Voorzitter Belangenvereniging Schouders van Zuid, bewoners ’t Leidsche Veem van 2000 tot 2003
 • Beheerder wooncomplex ’t Leidsche Veem & International Guesthouse Rotterdam van 2000 tot 2003
 • Voorzitter Studievereniging Corps ’87 van 1997 tot 1998
 • Lid Raad van Commissarissen Minionderneming ‘Plexilon’ van 1997 tot 1998
 • Directeur / Oprichter Minionderneming ‘G.L. Graphics’ van 1995 tot 1996

 Partijpolitieke functies

Huidige:

 • Mediator voor fracties en besturen van VVD Regio Zuid-Holland, 2022 – heden

Vorige:

 • Penningmeester VVD Regio Zuid-Holland, 2016 – 2022
 • Voorzitter commissie VVD-verkiezingsprogramma Gemeenteraad Zoetermeer 2014, 2013
 • Organisator en debatleider pers-presentatie gewijzigde plannen Rutte II ‘b’, 2012
 • Lid kerncampagneteam 2de Kamerlid Ard van der Steur, 2012
 • Lid focusgroep “de lat ligt hoger” 2011 tot 2012
 • Lid strategisch campagneteam VVD Provinciale Staten verkiezingen Zuid-Holland, van 2010 tot 2011
 • Campagneleider gemeenteraadsverkiezingen 2010 VVD Zoetermeer, van 2009 tot 2010
 • Organisator Werkgroep Gemeente Politiek, opleiding nieuwe fractieleden, 2008 tot 2009
 • Voorzitter Afdeling VVD Zoetermeer, van 2010 tot 2016
 • Lid Kandidaatstellingscommissie gemeenteraadsverkiezingen VVD Zoetermeer van 2009 tot 2010
 • Organisator politieke debatten/cafés (lokaal, landelijk en Europees), van 2007 tot 2015
 • Bestuurslid Afdeling VVD Zoetermeer, 2007 tot 2010
 • Lid Landelijke Partijcommissie van Advies Economische Zaken VVD van 2007 tot 2010
 • Coach “Lef moet lonen” 2006 tot 2008
 • Fractieondersteuner VVD Zoetermeer van 2006 tot 2007

Cursussen:

 • Mediatraining omgang met pers in de politiek, 2012
 • Kadercursus politieke vaardigheden, 2009
 • Cursus discussietechnieken, vergadertechnieken & liberale waarden (voor Partijcommissieleden), 2007
 • Diverse cursussen Haya van Somerenstichting, van 2006 tot 2010

Eigen Publicaties

 • “Automatisering staat niet op zich” (Graficus, december 2009)
 • “Prijzen drukken in het Verre Oosten” (Print Matters, november 2008)
 • “Chinese druk neemt toe” (Graficus, november 2008)
 • “Het onbesproken gevaar, China’s organisatorische (r)evolutie” (Graficus, juli 2006)
 • “Direct mail is verspilling” (Graficus, juni 2006) (Grafisch Nieuws (België, herplaatsing, september 2006)
 • “Liegen dat het gedrukt staat” (Graficus, april 2006) (Grafisch Nieuws (België, herplaatsing, oktober 2006)
 • “Chinese voet tussen de deur” (Graficus, maart 2006)
 • “Van communisme naar concurrentie” (Graficus, maart 2006)
 • “Geluk zoeken in China” (‘Punt’, jaargang 2, 16 februari 2006)
 • “De klein offsetdrukkerij als volcontinubedrijf” (Pers, nr. 16, jaargang 12)
 • “Elk jaar spitsroeden lopen bij de baas” (Pers, nr. 10, jaargang 12)
 • ““Broekie in China onthaald als goeroe” (Impuls, jaargang 5, 11 november 1999) (Ingenieu*s, jaargang 2, januari 2000)
 • “Stage-ervaring in het buitenland: ‘Bericht uit China‘ (CorpsCourant, nr.2, jaargang 7)
 • “Verwachting versus realiteit” (Grafisch Weekblad, nr. 45)

Publicaties over mij zijn te vinden op: www.delcour.nl/miguel/publicaties