“Maar, wat als… het wél lukt?”

Personalia
Naam drs. ing. M. Delcour ECBS
Voornaam Miguel
Geboortedatum 28 april 1975
Geboorteplaats Hilversum
Nationaliteit Nederlandse
Geslacht mannelijk
Burgerlijke staat gehuwd
Kinderen Chloé (2011) & Sylvain (2013)
Adres Pruisisch blauw 2
Postcode 2718 KL
Woonplaats Zoetermeer
Telefoon 06 – 21 27 82 77
E-mail adres info@firminenterprise.nl
E-mail adres (privé) miguel@delcour.nl
URL www.firminenterprise.nl
URL (privé) www.delcour.nl

Als ervaren strateeg en organisatievereenvoudiger® heb ik een interdisciplinaire focus. Als (interim) directeur/bestuurder ben ik op mijn best in complexe, nieuwe en/of veranderende (internationale) omgevingen, omdat ik graag zaken vereenvoudig. Door mij als bedrijfskundige te specialiseren in het professionaliseren van bedrijfsvoering binnen zowel profit als non-profit, gedij ik ook goed in (politiek) bestuurlijke omgevingen. Ik overzie snel complexe zaken en krijg mensen gemakkelijk mee in veranderingen door de logica van gedrag te laten inzien, waarmee ik zorg voor duurzame goed onderbouwde praktische oplossingen in plaats van een dik adviesrapport. Met sterke maatschappelijke betrokkenheid en een hoog EQ werk ik professioneel en diplomatiek, maar menselijk en met humor. Zowel verbaal als schriftelijk ben ik sterk en kom als creatieve snel-denker ook vlot tot concrete besluiten.

WERKERVARING

okt. 2020 – heden: Directeur, Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)
Dé beroepsvereniging van ingenieurs en techniek studenten. Met als doel: Netwerk verbreden | Kennis delen | Carrière ontwikkelen | Belangen behartigen. KIVI is daarmee hét kennisnetwerk dat zorgt voor ondersteuning, zichtbaarheid en kwaliteit van ingenieurs in Nederland.
Algehele verantwoording voor de organisatie, organisatievernieuwing, strategie implementatie, vernieuwingen, ledenaanbod, vertegenwoordiging en overige diensten, waaronder het uitgeven van De Ingenieur en het verhuren van de 17 zalen van het (Rijks)monumentale KIVI-gebouw in Den Haag. P&L-verantwoording van € 3,5 mln, 28 medewerkers en ± 17.000 ingenieurs-leden en abonnees.

mrt. 2005 – heden: Organisatievereenvoudiger® | eigenaar, Firm in Enterprise™.
Interim-management, advies, facilitatie & coaching voor profit en non-profit organisaties.
Professionaliseren van bedrijfsvoering, strategie, (financiële) procesinrichting en verandermanagement.
Voor alle projecten, zie: ‘overzicht van projectactiviteiten’.

mrt. 2008 – heden: Marketing/Sales director & Concept creator | eigenaar, Anniething®.
Import-, sourcing- en handelsbedrijf in o.a. relatiegeschenken en gericht op Azië.
Ontwikkelen strategie, uitwerken van (eind)klantbehoefte en vertalen naar een promotioneel business concept. Acquisitie, verkoop en inkoop van vraag-gestuurde concepten en sourcing opdrachten in Azië. Vervaardigen DTP, grafisch design en artwork van de geboden concepten.

feb. 2019 – apr. 2020: DirecteurKoninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO).
Branchevereniging grafimedia.
Algehele verantwoording voor de organisatie, organisatievernieuwing en vertegenwoordiging van de branche. P&L-verantwoording van € 3 mln., 15 medewerkers, ± 800 bedrijfsleden.

aug. 2017 – sep. 2018: Adviseur structuurvernieuwing en organisatie inrichting – Nederlandse Montessori Vereniging.
Vereniging voor Nederlandse Montessorischolen en opleidingsinstituten gericht op Montessorionderwijs.
Adviseren, begeleiden en uitvoeren nieuwe verenigingsstructuur, statuten en organisatie inrichting.
Tevens opzetten nieuwe financiële administratie, huisvesting en indiensttreding ambtelijk secretaris.

sep. 2013 – apr. 2014: General Manager EMEA+R a.i. – CRON Europe GmbH (Düsseldorf).
China’s grootste machinefabrikant voor CTP-machines, mondiaal de derde speler.
Integraal verantwoordelijk voor het opzetten en aansturen van het Europees hoofdkantoor. P&L-verantwoording voor international sales via 53 dealers Europa, Midden-Oosten, Afrika, Rusland en Centraal Azië (125 landen) van totaal € 9 mln.
met internationaal team van 20. Tevens verantwoordelijk voor logistieke inrichting (±800m2).

sep. 2010 – sep. 2016: Algemeen directeur – Firm2Find.
Gps-technologie en functionaliteit ontwikkelaar voor wereldwijde vindbaarheid van mens, dier en goed.
Integraal verantwoordelijk voor strategie, finance, techniek, ICT en internationaal distributeursnetwerk. P&L verantwoording van € 200.000, 6 medewerkers en 150 investeerders.

2011 – 2018:   Franchisegever | eigenaar, NationExpat.com.
Digitale community voor expat-entrepreneurs in 80+ landen.
Conceptopbouw inhoud en techniek platform voor BrazilExpat.com. Aansturen schrijvers & ICT-team (1,5 FTE) en uitbreiden met BeneluxExpat.com. Opzetten strategie voor franchiseformule (87 landen).

jan. 2010 -mei.  2010: Project-Controller a.i. – ROC Zeeland.
Regionaal Opleidingscentrum in Zeeland voor vmbo- en mbo-onderwijs.
Projectverantwoording ontvlechting risico’s financiële processtromen en verantwoording subsidies à € 10 mln. Opzetten en borgen beleid, begrotingscyclus en cultuurverandering met team van 8 FTE.

jul. 2008 – mei. 2009: Financieel adviseur en scenarioadvies project Geschiedeniscanon – Stichting Anno.
Stichting voor het ontwikkelen en uitgeven van een geschiedeniscanon en fysiek schoolmateriaal ter bevordering van de kennis over de Nederlandse geschiedenis.
Ontwikkelen financieel model en onderbouwen mogelijke scenario’s voor implementatie Geschiedeniscanon aan de nieuwe directeur van het Nationaal Historisch Museum.

jun. 2008 – sep. 2014: Part-time docent International Business – IVA Driebergen Business School.
Kleinschalig particuliere opleider voor het hoger onderwijs.
1 dag per week 2 x 4 uur International Business doceren aan 3-hbo, tevens afstudeerbegeleiding.

mei. 2007 – dec. 2007: Interimmanager procesinrichting – ROC Zadkine.
Regionaal Opleidingscentrum in Zuid-Holland voor vmbo- en mbo-onderwijs.
Procesverantwoording voor het opzetten en inrichten van een nieuw Regionaal Opleidingscentrum en Shared Service Centre, incl. financiële budgets tot op team-niveau, ontvlechting financiën, personeel en leerlingen vanuit de bestaande organisatie van totaal € 10 mln.

dec. 2006 – dec. 2007: Procesleider en adviseur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur – Stadswonen.
Huisvester voor jongeren en studenten in regio Rotterdam.
Leiden inhoudelijke modificatie van de stichtingsstatuten volgens de vernieuwde richtlijnen voor corporate governance (Aedes, commissie Glasz en commissie Tabaksblat). Opstellen van nieuwe reglementen voor RvB en RvT, in lijn met (aanvullingen in) de hernieuwde statuten en richtlijnen.

feb. 2005 – aug. 2007: Projectleider reorganisatie outputfinanciering – Vrouwenopvang Amsterdam.
Maatschappelijke zorginstelling voor opvang en bescherming van vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld.
Projectleider organisatorische omschakeling van inputgestuurde- naar een outputgestuurde financieringsmethode en AWBZ-verantwoording met terugwerkende kracht. Zelfstandig ontwikkelen rekenmodel en onderhandelingen met zorgkantoor. Erkend budget van € 1,5 mln. Daarna opzetten registratiesysteem en verwerkingsmodel voor verantwoording, alvast op WMO-gelden ingericht.

mrt. 2004 – feb. 2005: Adviseur voor organisatievernieuwing – MWP Advies.
Adviesbureau voor bedrijfsleven, overheid en zorg.
Diverse opdrachtgevers in profit en non-profit.

2023 – heden: Strategy Board-member van de TU Delft Extension School.
2023 – heden: Mentor bij RMS Mentorme.
2022 – heden: Mediator voor fracties en besturen van VVD Regio Zuid-Holland.
2021 – heden: Bestuurslid STT (Stichting Toekomstbeeld der Techniek).
2020 – heden: Bestuurslid PAO TM (Post Academisch Onderwijs Techniek en Management).
2017 – heden: Ondernemerscoach, Qredits Microfinanciering Nederland.
2017 – heden: Lid Dagelijks Bestuur en Penningmeester Nederlandse Montessori Vereniging.
2017 – 2023: Voorzitter Stichting Handboekbinden.
2016 – 2022: Penningmeester VVD Regio Zuid-Holland.
2019 – 2020: Steering Committee Member Intergraf.
2019 – 2020: Working Group Member Social Dialog Intergraf.
2019 – 2020: Penningmeester Stichting A&O Fons Grafimedia.
2019 – 2020: Lid Werkgeversraad PGB Pensioendiensten.
2017 – 2017: Docent International Business, Marketing & Business coach (parttime) EuroCollege Management School.
2016 – 2019: Voorzitter Selectiecommissie Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer.
2015 – 2015: Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nostram.
2015 – 2016: Secretaris Firm2Find Investeringscoöperatie U.A.
2013 – 2013: Voorzitter commissie VVD-verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2014-2018.
2013 – 2013: Voorzitter Raad van Commissarissen Aisa NU.
2012 – 2012: Lid kerncampagneteam 2de Kamerlid Ard van der Steur, per 2015 Minister van Veiligheid en Justitie.
2011 – 2015: Voorzitter Raad van Commissarissen Clementia Zorgverleners B.V. (voorzitter sinds mei 2013)
2010 – 2011: Lid strategisch campagneteam VVD Provinciale Staten verkiezingen Zuid-Holland.
2009 – 2011: Lid van de klankbordgroep Nederland Digitaal in Verbinding (Syntens/KVGO).
2009 – 2010: Campagneleider gemeenteraadsverkiezingen 2010 VVD Zoetermeer.
2009 – 2010: Lid Kandidaatstellingscommissie gemeenteraadsverkiezingen VVD Zoetermeer.
2008 – 2017: Coach van diverse (startende) ondernemers.
2008 – 2015: Scriptie begeleider (internationale) HBO-afstudeerders IVA-Driebergen Business School.
2008 – 2014: Docent International Business (parttime) 3HBO IVA-Driebergen Business School.
2008 – 2008: Docent Logistiek & Workflow management – Stivako
2007 – 2016: Voorzitter Afdeling VVD Zoetermeer (voorzitter per 2010, daarvoor algemeen bestuurslid).
2007 – 2010: Lid Landelijke Partijcommissie van Advies Economische Zaken VVD.
2007 – 2007: Docent Economie, Logistiek & Management – Stivako.
2006 – 2016: Voorzitter Selectiecommissie WMO participatieraad (voorzitter per 2008) – Gemeente Zoetermeer.
2006 – 2008: Lid Commissie van Advies Stichting Huurdersbelang Stadswonen.
2006 – 2007: Fractieondersteuner VVD Zoetermeer.
2005 – 2011: Kennisleverancier/Kennisverkenner Syntens Innovatienetwerk voor ondernemers.
2003 – 2006: Lid Raad van Toezicht Stadswonen Rotterdam (gestopt wegens emigratie)
2002 – 2003: Voorzitter Stichtingsvergadering Stichting Huurdersbelangen Stadswonen.
2001 – 2002: Penningmeester / Oprichter Stichting Huurdersbelangen Stadswonen i.o.
2000 – 2003: Voorzitter Belangenvereniging Schouders van Zuid, bewoners ’t Leidsche Veem.
2000 – 2003: Beheerder wooncomplex ’t Leidsche Veem & International Guesthouse Rotterdam.
1997 – 1998: Voorzitter Studievereniging Corps ’87.
1997 – 1998: Lid Raad van Commissarissen Minionderneming ‘Plexilon’.
1995 – 1996: Directeur / Oprichter Minionderneming ‘G.L. Graphics’.

2022 – 2024: HBO-programma storytelling en Concepting, LOI.

2016:               Executive Chartered Business Strategist, Canadian Business Strategy Association (ECBS).

2000 – 2003:  Bedrijfswetenschappen, RSM Erasmus University (drs.).
Major: Strategic management.
Minor: International wheeling & dealing.
Thesis: “Reviewing the Resource Allocation Process of Strategy”.

1996 – 2000:  Technische Bedrijfskunde, Avans Hogeschool (ing.).
Major: Marketing.
Stage: Hangzhou CRON Industrial & Trading Co.,Ltd., China.
Scriptie: “De kranten samendrukken”, PcM Uitgevers NV, Rotterdam.

1996:               Young Enterprise Europe Examination, University of Oxford.

1992 – 1996:   Grafische Technieken, Grafisch Lyceum Ams