“Hij die met beide benen op de grond blijft staan, komt geen stap verder…”

(drs. ing. M. Delcour)

De persoon Miguel:

Miguel is naast internationaal strateeg en nieuwsgierig, lief, gek op inspireren, innoveren en mensen logica laten zien; maar hekelt besluiteloosheid, passie-loosheid en (onnodige) herhaling. Hij heeft (flauwe) humor, lef, is fanatiek, spontaan, principieel flexibel, concreet filosofisch en werkt altijd vereenvoudigend. Miguel houdt van chaos en kan meerdere dingen tegelijk, hij wil als high-context persoon wel altijd even de context van een vraag of probleem weten voor hij met een oplossing komt. Hij verwacht veel, vooral van zichzelf, vertrouwt mensen snel, waardoor hij ontwapenend werkt, maar is niet naïef. Hij is te oud om zich een geboren diginative 2.0 te noemen, maar is wel een goede 1.95 beta.
Door snel te kiezen neemt hij beslissingen als een echte man, maar hij bezit ook veel vrouwelijke eigenschappen; niet alleen een belabberd richtingsgevoel, maar zijn managementstijl en persoonsbenadering vertonen weinig masculiene trekjes. Als echt Montessori ‘product’ is hij een verbinder, pakt hij zaken interdisciplinair aan, helpt graag anderen op weg en voorziet zichzelf van motivatie. Competitie vindt hij maar een relatief begrip en hij heeft grote moeite met onrecht, list en bedrog.

Nu hij richting de 50 gaat, is hij de meeste van zijn wilde haren wel kwijt, stabiel gesetteld en gelukkig met zijn gezinnetje. Miguel is (graag) een allemansvriend en ziet overal kansen in, maar hij is niet alleen kansenspotter, hij is ook een kansenpakker.

Miguel’s biografie:

Met grafisch bloed in zijn aderen groeit Miguel samen met zijn broer op tot Hilversums kakkertje. Omdat hij zo lang klein blijft ontwikkelt hij een noodzakelijke welbespraaktheid en, omdat niet alles vanzelf komt aanwaaien bij hem, ontwikkelt zich het karakter van een doorzetter. Als ondernemerszoon is hij, mede door zijn Montessori-scholing, zó levensbewust, dat hij op zijn zesde al weet wat hij wil worden. Net als zijn vader, zijn beide grootvaders en zijn overgrootvader ziet hij wel iets in het managen van het familiebedrijf: Boekbinderij Delcour BV.
Vol overtuiging stort hij zich na de Mavo op het grafische vak en studeert na Grafische Technieken in Amsterdam af als Technisch Bedrijfskundige / Grafisch Manager in Tilburg. Nieuwsgierig en hongerig naar kennis en ervaring over Oosterse managementstijlen, besluit hij in 1999 een half jaar werkervaring op te doen in Hangzhou, waar zijn bijzondere liefde voor China ontstaat. Na terugkeer besluit hij zijn studiecarrière te bekronen met een studie Bedrijfswetenschappen aan de RSM Erasmus Universiteit te Rotterdam met als specialiteit ‘Strategic Management’.

Gedreven door zijn nieuwsgierigheid en bijzondere interesse in organiseren, is hij al ruim vóór zijn eerste studie actief op het gebied van ondernemen en besturen, waar hij zich zijn faciliterende stijl eigen maakt. Nog tijdens zijn studie neemt hij zitting in de Raad van Toezicht van een woningcorporatie. Na zijn studie werkt hij als organisatieadviseur bij MWP Advies in Delft, waar hij ruimschoots kans krijgt om daad bij woord te voegen; een Rotterdams geadopteerde eigenschap die hij zeker bezit. Eén maand na zijn proeftijd koopt hij samen met zijn vrouw een huis in het strategisch liggend Zoetermeer. Nog vóór zijn 30ste richt hij Firm in Enterprise™ op, waar vanuit hij diverse (internationale) bedrijven en instellingen vereenvoudigt met logica en inspiratie. Hiermee is Miguel de eerste en enige Organisatievereenvoudiger® ter wereld.

Gesterkt door gelijke gevoelens voor China emigreert hij in 2006 samen met vrouw, kat én bedrijf naar Shanghai. Wegens persoonlijke omstandigheden wordt helaas binnen een jaar Zoetermeer opnieuw de uitvalsbasis voor wonen en werken. In deze heftige periode ontstaat zijn passie voor gedrag met een focus op ‘global behaviour’, wat hij verwerkt in zijn rol als Organisatievereenvoudiger®. Omdat bloed kruipt waar het niet gaan kan, is hij binnen één maand na terugkeer al weer actief met Firm in Enterprise™ en tevens actief binnen verschillende bestuurlijke, politieke en ondernemende nevenactiviteiten. Al snel wordt hij gevraagd om les te geven in Operations Management, International Business, Economie en Logistiek & Workflow management bij ondermeer Business School Nederland, IVA-Driebergen Business School en Stivako. Begin 2008 richt hij het internationale handelsbedrijf Anniething® op, waarin hij medio 2009 verder investeert in eigen promo-machines. Eind 2009 wordt hij gevraagd om ook het vak ‘succesvol coachen’ te doceren aan de Hogeschool Rotterdam en per medio 2010 wordt hij voorzitter van de VVD afdeling Zoetermeer, waarvoor hij dan al 3 jaar in het bestuur zit.

2011 is het jaar van vernieuwing. Naast een grote verbouwing waardoor een nieuw eigen kantoor van 55m2 ontstaat, wordt dochter Chloé geboren. Ondanks de crisis bedenkt en investeert Miguel stevig in twee nieuwe initiatieven. App2Find, een smartphone applicatie die hij wil laten communiceren met een apparaatje dat in eigen ontwikkeling gemaakt gaat worden, en begint hij het avontuur voor een nieuw expat-platform voor expats in Brazilië.
Bovendien start hij samen met een Chinese partner een brug tussen China en Nederland: China Holland Business Bridge.
Zijn bestaande bedrijven Firm in Enterprise™ en Anniething® draaien ondanks de grote financiële- en tijdsinvesteringen gewoon door. Naast het inhuren van een journalist voor het schrijfwerk vanuit Brazilië komt ook de eerste afstudeerder Firm in Enterprise™ ondersteunen. Leuk om eens van deze kant een afstudeerder te zien, want Miguel begeleidt zelf al jaren afstudeerders over de hele wereld met hun onderzoek en scriptie. Eind 2011 wordt deze afstudeerder zijn eerste medewerker en wordt Miguel gevraagd lid te worden van de Raad van Commissarissen van Clementia Zorgverleners B.V., waarin hij zitting neemt.

2012 staat in het jaar van de ontwikkelingen en investeringen. Na de oplevering van het nieuwe kantoor (2011) wordt aan BrazilExpat.com en App2Find serieus doorgewerkt en sterk geïnvesteerd. In maart richt hij samen met zijn Chinese partner de China Holland Investment Agency op, zodat ook de Chinese investeerder de weg kan vinden in de mogelijkheden in Nederland en vice versa. Ook al is 2012 niet het beste financiële jaar voor Miguel, hij blijft doorgaan met zijn besluit te investeren. Een nieuwe stagiair wordt er bij gehaald om het tempo voor BrazilExpat.com op te voeren, de medewerker wordt verlengd en gaat zich full-time focussen op Firm2Find, wat sinds eind 2012 de officiële entiteit is geworden voor App2Find en het te ontwikkelen bijpassend apparaatje genaamd Tool2Find.

Ondanks dat ontwikkeling lastiger blijkt dan gedacht, weet Miguel het toch waar te maken en lanceert hij officieel de website BrazilExpat.com voor expats in Brazilië, welke in 2013 al verder uitgroeit tot een franchise onderneming voor expat-websites over de hele wereld, gebundeld in NationExpat.
Omdat hij, ondanks de ontwikkelingen en innovaties, actief blijft met Firm in Enterprise, wordt hij vanuit die rol gevraagd voorzitter te worden van de Raad van Commissarissen van Moeder-kindhuis/zorginstelling Aisa NU en verandert ook zijn rol binnen de Raad van Commissarissen van Clementia van lid naar voorzitter. In juni wordt hij opnieuw vader, deze keer van zoon Sylvain.
In het derde kwartaal van 2013 wordt Miguel gevraagd voor een Chinese machinefabrikant het Europees hoofdkantoor op te zetten in Duitsland met een verkoopgebied van 125 landen. Als General Manager a.i. zet hij het kantoor en het distributeurs-netwerk binnen een halfjaar op.

In het tweede kwartaal van 2014 wordt alle aandacht weer gezet op de eigen ondernemingen en neemt hij afscheid als docent bij IVA-Driebergen Business School. Anniething®, China Holland Business Bridge en China Holland Investment Agency worden tijdelijk overgedragen in management, zodat er meer tijd is voor een goede focus op Firm2Find, de ontwikkeling van Tool2Find en het verder uitbreidende NationExpat. Op alle ondernemingen zit nu een eigen medewerker, waardoor alles in een stroomversnelling komt. NationExpat.com groeit uit tot 84 landen en de ontwikkeling van Tool2Find krijgt z’n hoogtepunt in het vierde kwartaal, door de eerste crowdfunding te starten om de eerste productie-run te financieren.

2015 start met een tegenvaller, omdat het doel van de crowdfunding voor Tool2Find niet gehaald wordt. Maar, snel schakelen levert een nieuwe kansen op, waardoor medio 2015 de productie toch kan starten na het vinden van een investering van € 150.000. Er wordt direct gewerkt met het nieuwe webwinkel om verschillende GPS-track producten te verkopen. Omdat de bedrijfskundige en technische opbouw van Firm2Find klaar is, draagt Miguel het stokje over aan de China-specialist in verband met inkoop en productiebegeleiding. Miguel blijft natuurlijk actief betrokken en werkt als CFO verdere financieringsbehoeften uit en houdt hij zich bezig met de internationale verkoop via distributeurs. Door deze tijdsbeperking, tezamen met het beëindigen van twee van zijn toezichthoudende rollen, kan Miguel zich in de herfst heroriënteren op nieuwe kansen uit de markt. Tevens geeft het hem de mogelijkheid om nog meer tijd te stoppen in de samenwerking die hij is aangegaan met de uitvinder van een nieuwe verbrandingsmotor. Na het vinden van een partij die theoretisch weet te bewijzen dat het concept werkt, wordt nu ingezet op het vinden van investeerders die financieel bijdragen aan het te maken prototype.

Ondanks dat zich eind 2015 en begin 2016 enkele nieuwe projecten aandienen, is er sterke behoefte aan extra financiering voor Firm2Find en daarmee de betrokkenheid van Miguel zo groot dat hij zijn focus op heroriëntatie beperkt. In het eerste kwartaal van 2016 eindigt zijn voorzitterschap van de VVD Zoetermeer; na negen jaar als bestuurslid in Zoetermeer neemt hij plaats als penningmeester in het bestuur van VVD Regio Zuid-Holland. De gemeente Zoetermeer doet opnieuw een beroep op zijn ervaring als voorzitter van de selectiecommissie van de WMO Participatieraad, waar hij al tien jaar zorg voor draagt, en vraagt hem voorzitter te worden van de selectiecommissie van de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer, waar hij in maart zitting in neemt. Tevens neemt hij opnieuw de juridische verantwoording voor Anniething® op zich, maar houdt zijn focus op Firm2Find.
In de zomer neemt hij het zware besluit te stoppen met Firm2Find en gaat voor het laatste kwartaal op zoek naar een nieuwe uitdaging. Gelukkig valt deze periode gelijk met een versnelling binnen het project voor de uitvinding van een nieuwe verbrandingsmotor, die de naam No Stroke Engine krijgt. In oktober wordt tekent hij een samenwerkingsovereenkomst met de uitvinder en een (bekende)derde die hij er bij weet te betrekken. Ondanks al het werk dat Miguel er in steekt en heeft gestoken besluiten de heren in december zonder verder overleg de onderneming te formaliseren zonder hem, een streek die lijkt te passen bij 2016… het is dan ook al met al geen topjaar te noemen.

2017 moet het jaar worden van nieuwe kansen. Het jaar gaat goed van start, want Miguel begint in januari direct als tijdelijk business coach en docent International Business en Marketing bij EuroCollege in Amsterdam. Nu alles van 2016 is afgerond beseft hij dat hij het eigenlijk wel erg goed heeft en zoekt na een korte break een nieuwe uitdaging die geen negatieve invloed heeft op zijn persoonlijke situatie met zijn gezin, een inzicht dat volgens de boekjes bij zijn leeftijd hoort. Als geluk bij een ongeluk heeft hij extra veel tijd om ‘er te zijn’ voor zijn ouders, wat hard nodig is gezien de gezondheidstoestand van zijn vader; die dan ook in mei overlijdt. De extra quality time die hij aan zijn familie kan besteden bevalt hem goed. Hij besluit om er ook meer te zijn voor Annie en de kinderen en maakt gebruik van de luxe die hij heeft om zijn werkzaamheden even te beperken tot vrijwilligerswerk, handel en wat advieswerk. Het moet het begin inluiden van een nieuwe positieve periode.
Gezien helemaal stil zitten niet zijn ding is, wordt hij in mei benoemd tot penningmeester van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV), zodat hij iets terug kan doen voor de bijzondere scholingsstijl die hij heeft mogen genieten tijdens zijn jeugd; en waar ook zijn kinderen momenteel met verve van genieten. Verder begint hij als ondernemerscoach bij Qredits Microfinanciering Nederland om (startende) ondernemers bij te staan. Tegen het einde van het jaar wordt hij ook voorzitter van Stichting Handboekbinden, waarmee hij op bestuurlijke wijze invulling geeft aan zijn familiegeschiedenis. Drie mooie extra maatschappelijke nevenfuncties, waarmee hij iets terug kan doen voor drie belangrijke kernpunten uit zijn leven: Montessori, ondernemen en boekbinden.

In het tweede kwartaal van 2018 begint het toch te knagen en wil hij weer meer doen… Hij twijfelt sterk tussen ondernemerschap, een vaste uitdaging of terug naar bekend terrein interim-management. Het wordt in ieder geval een combinatie, want zijn handelsbedrijf Anniething® viert dat jaar zijn 10-jarig bestaan. Firm in Enterprise, waar vanuit hij interim-werk verricht, telt in februari 13 jaar.
Naast wat kleine opdrachten en inkoopopdrachten via Anniething® ontstaat er een grote klus bij de NMV. Deze pakt hij op, waardoor hij onder de pannen is tot in het laatste kwartaal van het jaar, maar voldoende tijd heeft om veel tijd aan de kinderen te besteden.
Eind augustus valt zijn oog op een vacature bij het KVGO, de branchevereniging voor de grafi-media en communicatie industrie, waar hij als student al actief voor was. Met 15 jaar advies- en interim-ervaring komt dit op het juiste moment. Nu de opdracht bij de Nederlandse Montessori Vereniging is afgerond, lijkt deze rol een perfecte volgende stap. De sollicitatieprocedure verloopt soepel en snel, begin november kiest het KVGO Miguel tot nieuwe directeur. Omdat de vertrekkende directeur ruimte heeft gehouden voor een opzegtermijn en voldoende tijd heeft om Miguel in te werken, wordt besloten te starten per 1 februari.

Ondanks dat formeel de eerste maand van 2019 vrij is, beginnen de activiteiten voor het KVGO al in januari. Geen probleem, want stilzitten zit niet in de aard van Miguel. Als ook de rest van de familie op het nieuwe leef-schema staat begint Miguel op 1 februari als bij het KVGO. De ondernemingen. Zijn nevenfuncties mag hij gelukkig combineren met deze nieuwe uitdaging, ondanks de drukte kunnen deze organisaties blijven rekenen op zijn betrokken inzet.

In het eerste kwartaal van 2020 eindigt Miguel zijn rol bij het KVGO en gaat op zoek naar een nieuw uitdaging. Precies op dat moment grijpt het Corona-virus om zich heen, waardoor hij besluit zijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging te staken en de uitdaging aan te gaan om te zorgen voor het thuis lesgeven van Chloé & Sylvain die niet meer naar school mogen. Vier maanden lang geeft hij als ‘juf-papa’ les aan de keukentafel. Voor het gezin en de opleiding van de kinderen een super goede timing, want ook precies in deze periode wisselt Annie haar baan bij de ACM in voor een super uitdaging bij IKEA, waardoor het onmogelijk was geweest om allebei serieus door te werken. Als de kinderen in juni eindelijk weer veilig en wel naar school mogen, gaat Miguel weer voor een nieuwe management uitdaging op de arbeidsmarkt. Ondanks twee aanbiedingen zet hij zijn zoektocht voort en zet binnen een maand zijn zinnen op de vacature die het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs uitgezet heeft. Terwijl zijn omgeving aangeeft dat het verstandiger is om niet alles op één paard te wedden, doet hij dat wel. Zijn effort wordt beloond als hij na lange procedure per oktober mag beginnen als directeur van KIVI. Ondanks dat corona nog de meeste mensen thuis houdt, wordt hij binnen drie werken ingewerkt om per 1 november leiding te geven aan deze vereniging.

In november 2021 krijgt hij te horen dat hij dunne darmkanker heeft. Een zware tijd, maar dankzij corona wel een periode waarbij ziek zijn en zijn werk bij KIVI te combineren is. Na 12 weken chemo en een operatie krabbelt hij in mei 2022 weer op en kan dan ook snel nadat de COVID-beperkingen zijn opgeheven zijn inzet voor ingenieurs voortzetten.

Helaas komt 10 maanden later, in 2022, slecht nieuws. De tumor is terug. Nog wel klein en buiten de dunne darm. Toch word Miguel met alle alarmbellen doorverwezen naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis waar ze hem uiteindelijk 25 weken chemo meegeven. Gelukkig valt een deel in de grote vakantie en kan hij ondanks de kuren nagenoeg normaal (deels thuis online) doorwerken. Er is genoeg techniek en technologie in het ziekenhuis om Miguel gerust te stellen dat ze hem fixen, en zo zijn het toch weer de ingenieurs waar hij zich voor inzet die, met de artsen samen, moeten gaan redden. Na 23 weken chemo en hele wat spannende en vervelende momenten nemen ze in het ziekenhuis het besluit ondanks de kleine kans toch tot operatie over te gaan. Op 8 november verrichten de artsen in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis een wonder. Zelfs tegen hun eigen verwachting in weten ze hem schoon te krijgen en is hij 6 dagen later weer thuis. Als hij een week later verneemt dat ook de pataloog anotoom aangeeft dat de snijranden schoon zijn kan hij naast even feesten ook weer vooruit kijken op de wat langere termijn. Zijn persoonlijke blog over deze periode is te vinden op www.fucancer.nl.

2024 start als een nieuw begin van de tweede helft van zijn leven, gezond en wel zet hij zijn werk bij KIVI voort. Zijn rol als voorzitter van Stichting Handboekbinden eindigt na twee termijnen en in het najaar loopt ook zijn tweede termijn als penningmeester van de Nederlandse Montessori Vereniging af.

(update januari 2024)

Klik hier om Miguel’s Persoonlijkheidstest te downloaden.