“Ongebonden leven als open boek…”

(drs. ing. M. Delcour)

Ook al gaat de familie een stuk verder terug, zie hiervoor de familiestamboom, het echte verhaal begint in 1899 als de gebroeders Jean en J.C.F. Delcour besluiten een boekbinderij op te richten.


Jean Delcour (28-12-1869)


Johan Christian Frederik (12-01-1872)

 

De officiële oprichting vindt plaats in 1900. En is terug te vinden in De Hilversumse Weekbode. In de mooie bewoording van toen:

“De ondergeteekenden hebben de eer het publiek van Hilversum en Omstreken te berichten dat zij zich alhier hebben gevestigd als Boekbinder. Hopende door eene nette en promte bediening het vertrouwen te verwerven. Zeer billijke prijzen. Onder minzame aanbeveling. Uw dw. dnrs. Gebr. Delcour. [dw. dnrs. = dienstwillige dienaars]”


Weekbode met bericht van oprichting.

 

Helaas zijn veel documenten in de loop der jaren verloren gegaan. Echter, het aller eerste hulpmiddel ‘de boekenpers’ en de eerste machine ‘de blokhechter’ zijn nog in goede staat in familie bezit. Tevens nog wat stukken, foto’s en kasboeken uit onder meer 1902, 1918 enkele van gedurende en vlak na WOII en de originele vouwbenen waarmee gewerkt is.
Het oudste document komt uit 1901 en is een schuldenoverzicht van Boekhandelaar en Uitgeverij P.M. Wink, waar in die tijd veel zaken mee gedaan werd.


Debiteurenoverzicht P.M. Wink aan Gebr. Delcour van 28 september 1901. Het oudste nog bestaande document.

Na het maken van een boek (en dus omzet) moet er natuurlijk nog wel een nota uit.


Een van de eerste Nota’s, 3 september 1902.

Bekend van de Delcour-ondernemers is dat zij altijd een zachtaardige management stijl hebben en in goed vertrouwen samenwerken met derden. Gelukkig werd daar, net als nu, niet veel misbruik van gemaakt. Bij het te laat betalen ging er op spontane wijze een excuus brief aan vooraf. Een goede samenwerking werkt van twee kanten.


Memorandum van betalingsvertraging P.M. Wink van 2 november 1902.

En zelfs een kleine maand later wat het geduld nog niet op, relaties zijn er om te behouden, P.M. Wink bleek ook een zeer goede en loyale relatie.


Door dik en dun, deze tweede memorandum van 28 november 1902 bood nog geen betaling.

E-mail, maar ook een fax of zelfs telex bestond nog niet. Alles ging nog keurig per post.


Een oude enveloppe met originele postzegel van 13 februari 1903.

 

Het ging de Gebr. Delcour niet altijd voor de wind, het was hard werken om het hoofd boven water te houden.


11 augustus 1908: Akte van Beteekening.


17 augustus 1908: Exploit van opheffing van arrest.


18 augustus 1908: Procesverbaal.

Gelukkig kwamen er ook orderbonnen, meestal mooi geschreven met een vriendelijk verzoek.


Orderbon uit 1908.

Sommige relaties leren het nooit… Maar voor een goede klant… Het is maar te hopen dat het hier niet om dezelfde betaling gaat als P.M. Wink in 1902 al had (zie boven).


Betalingsvertraging van P.M. Wink van 6 oktober 1908.

 

De Boekbinderij werd vanuit de zolder aan de Laarderweg in Hilversum gerund, maar door uitbreiding met particulier- en uitgaafbindwerk in 1911 werd het eerste pand betrokken aan de Heerenstraat in Hilversum. De boekbinderij floreerde gedurende de eerste wereldoorlog en groeide uit tot 13 medewerkers.
De crisisjaren 1921 – 1922 zorgde voor een stevige krimp, bovendien overleed mede-oprichter Jean Delcour in 1923, waardoor J.C.F. er alleen voor stond. Hij overleed twee jaar later na een lang ziekte bed eveneen.
Zoon J.C.F. Delcour jr. was echter inmiddels opgeleid aan de Amsterdamse Grafische School, ingewerkt en firmant geworden, waardoor de boekbinderij wel voortgezet kon worden. De nieuwe generatie brak met het, door tegenslag opgedane, voorzichtige en sobere beleid en investeerde in machines en verhuisde in 1925 de boekbinderij naar de Koninginneweg 83 in Hilversum. Dit is tevens het geboortehuis van de derde generatie bestuurders René Delcour.


Pand langs het spoor aan de Koninginneweg 83.

 

In 1948 wordt het logo ontworpen door Garmt Stuiveling, een vriend van de familie maar ook een bekend en begeert kunstenaar en dichter.
Het logo is een ongebonden openliggend boek, alleen lijmen en dichtklappen dan het zou zo de deur uit kunnen.