“Ik ben een sprookje, maar niemand gelooft mij…”

(drs. ing. M. Delcour)

Miguel mag zich dan op het commerciële vlak begeven met zijn ondernemingen, als wereldverbeteraar is hij zeer actief en betrokken bij mens en maatschappij. Hij is niet voor niets gespecialiseerd in het verzakelijken van non-profit organisaties. Het is de beste combinatie van eigen zingeving, maatschappelijke inzet en expertise voor de beste toegevoegde waarde.

In zijn vrije tijd is hij naast zeer betrokken bij het opgroeien en de opvoeding van Chloé en Sylvain ondermeer penningmeester van het regiobestuur VVD Zuid-Holland, penningmeester van de Nederlandse Montessori Vereniging, coach voor startende ondernemers bij Qredits Microfinanciering Nederland en voorzitter van Stichting Handboekbinden.

Eerder was hij onder andere lid van de Partijcommissie Economische Zaken VVD, lid van de Raad van Toezicht Stadswonen, algemeen bestuurslid en voorzitter van de VVD Zoetermeer, lid van de klankbordgroep Nederland Digitaal in Verbinding (Syntens/KVGO), voorzitter van de selectiecommissie WMO-Participatieraad Zoetermeer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Clementia Zorggroep BV, voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting AisaNu, voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Nostram, penningmeester Firm2Find Investeringscoöperatie U.A., afstudeerbegeleider voor studenten van IVA-Driebergen Business School en voorzitter van de selectiecommissie Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer.
–> zie cv voor meer maatschappelijke functies.

Miguel heeft zich tevens langdurig ingezet als docent voor de vakken International Business, Succesvol Coachen, Logistiek, Economie, Workflow Management, Marketing en Operational Management voor ondermeer IVA-Driebergen Business School, Hogeschool Rotterdam, EuroCollege, Stivako en Business School Nederland.

Vrijheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, kansen pakken en waar mogelijk faciliteren zitten zo diep in zijn persoon dat hij deze doorvoert in zijn managementstijl en de opvoeding van zijn kinderen. Bovendien verklaart dit tevens zijn diep gewortelde politieke voorkeur.

Waar mogelijk worden één of meerdere stagiaires aangenomen om jongeren een kans te bieden ervaring op te doen.

Zorgzaam als hij is, heeft hij natuurlijk zijn BHV en EBHO’er Baby’s en Kinderen.

Gesteunde projecten: Stichting Dier en Project, Stichting Missahoe Wonder, het familiehuis van het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer, Stichting Floravontuur (Stadspromotie Zoetermeer) en sponsor van de Nederlandse Tafeltennisbond.